Anna Rosiak

ADWOKAT

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, a także najmu i dzierżawy nieruchomości na cele komercyjne, w tym handlowe, biurowe, hotelowe i magazynowe. Świadczy także kompleksową obsługę prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w zakresie procedur związanych z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, jak też przy tworzeniu i negocjowaniu umów w procesie budowlanym. Wpiera klientów w procesie komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych i mieszkaniowych. Zajmuje się także prawem korporacyjnym oraz reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Posługuje się biegle językiem angielskim.