Łukasz Dąbrowski

ADWOKAT / PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Cambridge. Absolwent Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. W latach 2006–2011 pracował w dziale nieruchomości oraz inwestycji budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Przed założeniem Dąbrowski i Partnerzy przez siedem lat współpracował z kancelarią Bartosiak i Partnerzy, w tym przez 5 lat jako wspólnik. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz procesach budowlanych. Doradza w zakresie inwestycji komercyjnych, w szczególności biurowych, hotelowych, centrów handlowych i innych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz mieszkaniowych. Jego doświadczenie obejmuje transakcje nabywania oraz zbywania nieruchomości, najmu i dzierżawy, a także transakcje nabywania i zbywania portfeli inwestycyjnych. Ponadto wspiera klientów w procesie tworzenia struktur korporacyjnych, finansowania inwestycji, prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości i spółek, a także doradza w zakresie nowych technologii, kontraktów i procedur budowlanych. Współpracuje z podmiotami polskimi i zagranicznymi, w tym z funduszami inwestycyjnymi. Posługuje się biegle językiem angielskim.