Magdalena Zienkovská

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, obsługi organizacji pozarządowych, tworzenia umów i kontraktów. Jej wieloletni dorobek obejmuje tworzenie struktur korporacyjnych, spółek, fundacji i stowarzyszeń, przekształcenia, łączenia i dzielenia spółek, transakcje nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek, tworzenie regulaminów organów spółek, zabezpieczenie praw wspólników w spółce. Sporządzała opinie w zakresie działalności spółek Skarbu Państwa, a także ekspertyzy na zlecenie Banku Światowego obejmujące polskie prawo spółek. Przeprowadziła jedno z pierwszych łączeń transgranicznych spółek w Polsce z uwzględnieniem prawa europejskiego. Posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim.