Piotr Ćwiertniewski

RADCA PRAWNY / OF COUNSEL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym sześcioletnie jako wspólnik w renomowanej polskiej kancelarii. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz usługach finansowych świadczonych na rzecz konsumentów. Doradza w zakresie transakcji nieruchomościowych, w szczególności biurowych i mieszkaniowych. W trakcie swojej kariery zawodowej wziął udział w ponad stu procesach badania stanu prawnego nieruchomości, zarówno na rzecz ich nabywców, jak i instytucji finansowych. Świadczy kompleksowe doradztwo prawne przy wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych, tworzeniu sieci sprzedaży produktów finansowych i kanałów sprzedaży elektronicznej (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji oraz transakcji typu venture capital i private equity. Reprezentuje klientów w procesach cywilnych i gospodarczych. Posługuje się biegle językiem angielskim.